VFPB-kleur

De Vlaamse Film Producenten Bond vzw (VFPB) is een beroepsvereniging die de Vlaamse film producenten verenigt.

VFPB wil haar leden helpen zich verder te professionaliseren en hen informeren over en nauwer betrekken bij alle juridische, zakelijke en andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot de audiovisuele sector, het wetgevend kader en het bedrijfsleven in het algemeen. VFPB wil ook een denktank zijn waarin alle actuele zaken m.b.t. de sector worden besproken en waar gezamenlijke standpunten worden ingenomen en verdedigd.

VFPB is daarnaast ook een representatieve spreekbuis voor de belangen van de Vlaamse filmsector en tracht deze actoren te sensibiliseren over het belang en de economische draagkracht van haar leden, alsmede hun uitdagingen in een steeds evoluerend audiovisueel veld.

De praktische modaliteiten om lid te worden van VFPB zijn de volgende:

Om lid te worden moet een productiehuis haar schriftelijke kandidatuur richten aan onze Voorzitter, Peter Bouckaert of het VFPB secretariaat.

Deze kandidatuur wordt dan voorgelegd op de volgende RVB, waar een beslissing wordt genomen. Om lid te kunnen worden moet een productiehuis (volgens de statuten) voldoen aan de volgende voorwaarden:

ˇ      Vlaams: ttz, zijn maatschappelijke zetel in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben én een overwegend Vlaamse werking hebben

ˇ      Filmproducent: ttz. als activiteit het produceren van filmproducties hebben, hoofdzakelijk bestemd voor vertoning in de bioscoop;

Bij aanvaarding zal het productiehuis, van zodra het lidgeld werd betaald, kunnen deelnemen aan de VFPB activiteiten / vergaderingen en opgenomen worden in de emaillijst.

download: ledenlijst

 

Vlaamse Film Producenten Bond v.z.w.
Bosdellestraat 120, bus 15
B-1933 Zaventem (Sterrebeek)
T + 32 (0)2 731 37 08