Meer resultaten voor bonds

   
   
 
bonds
Bonds.
Ook kunnen we u beter informeren. Welk niveau van cookies en verwerken van persoonsgegevens wilt u dat wij gebruiken? De beste gebruikservaring inclusief video's, podcasts en informatie over relevante producten en diensten op Rabobank.com en research.rabobank.com. Alleen een werkende website.
mix
Social Impact Bonds: een mirakeloplossing? MVO Vlaanderen.
Social Impact Bonds: een mirakeloplossing? In tijden van schaarse overheidsmiddelen bieden Social Impact Bonds SIBs een innovatieve, alternatieve vorm van financiering van sociale projecten. Wereldwijd zijn er sinds 2010, toen de eerste SIB werd gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, meer dan 60 SIBs opgezet.
Herrmansch
unsecured-bonds.
Ik aanvaard het Test-Aankoopcharter over het privéleven en de gebruiksvoorwaarden ten einde alle nuttige informatie te bekomen zowel over deze dienst als over de andere producten en diensten van Test-Aankoop maar wens niet op de hoogte te worden gehouden van de promotievoordelen van Test-Aankoop.
Door de kredietinstellingen verrichte uitgiften van covered bonds nbb.be.
Door de kredietinstellingen verrichte uitgiften van covered bonds. Door de kredietinstellingen verrichte uitgiften van covered bonds. Door de kredietinstellingen verrichte uitgiften van covered bonds. Artikel 82, 3, 2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.
Covered Bonds.
Effecten van BNP Paribas Fortis SA/NV mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie conform de United States Securities Act van 1933 evenals de bijbehorende amendementen, of conform een vrijstelling van dergelijke registratie. BNP Paribas Fortis SA/NV heeft geen enkele van zijn effecten geregistreerd volgens de Securities Act en heeft geen enkele intentie om zulks te doen, of om een openbaar aanbod van effecten te lanceren in de Verenigde Staten.
Bonds wimdelvoye.be.
UV security print. 20 x 32 cm. Cloaca Bond, 2005. UV security print. 32 x 29.5 cm. Art Farm China Share, 2007. UV security print. 29.6 x 21 cm. Delvoye Art Share 2002. UV security print. 29.6 x 21 cm.
Start Foundation Social Impact Bonds.
Minister van Financiën Dijsselbloem opende het uitverkochte congres met een videoboodschap waarin hij aangaf deze aanpak met belangstelling te blijven volgen. De dos en donts van Social Impact Bonds werden beschreven in het werkboekje Social impact bonds. Van fenomeen naar praktijk, dat tijdens het congres werd uitgedeeld.
Bond Seafood.
Bond Seafood: al sinds 1741 passie voor vis. Een keur aan gerookte visproducten, daarnaast verpakken we haring. Zowel voor binnen als buiten de landsgrenzen, traditioneel en innovatief, voor grote en kleine handel. Zegt u het maar! De traditionele maatjesharing wordt bij Bond Seafood volgens de laatste techniek verwerkt.
Covered bond Wikipedia.
Er zijn in hoofdlijnen twee mogelijkheden om deze zekerheid vorm te geven: er wordt binnen de uitgevende bank een aparte positie gecreëerd voor de houders van de covered bonds juridisch en ook organisatorisch, of er wordt voor het uitgeven van deze covered bonds een aparte rechtspersoon opgericht.
Junk Bond, wat betekent het. Ontdek het ABC van Binck.
Obligatie met een lage creditrating. Ook wel high-yield bonds genoemd door de uitgevers van dit type effecten. Junk bonds worden uitgegeven door bedrijven zonder of met heel summiere documentatie over hun winsten en verliezen, of door bedrijven met een twijfelachtige kredietwaardigheid.
Rotterdam.nl Social Impact Bonds SIB.
Tourist info available in English.: Social Impact Bonds SIB. Social Impact Bonds Rotterdam. Social Impact Bonds SIB is een innovatief financieel instrument. Rotterdam gebruikt het om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De laatste jaren trekt het instrument SIB wereldwijd veel belangstelling.
Social Impact Bonds Oranje Fonds brengt ons bij elkaar.
Social Impact Bonds. Het Oranje Fonds verkent de mogelijkheden van nieuwe financieringsinstrumenten, de Social Impact Bond is hier een voorbeeld van. Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit financieringsinstrument en leest u over de SIB's' waarbij het Oranje Fonds betrokken is.

Contacteer ons